Św. Marcin

Podsumowanie etapu opiniowania dwóch wariantów koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Św. Marcin na odcinku od ul. Kościuszki do Al. K Marcinkowskiego oraz Al. K. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Podgórnej w Poznaniu

  • 37 opinii wpłynęło do Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o. o. w etapie opiniowania zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 537/2013/P na stronie internetowej PIM Sp. z o. o. w dniach od 27.02.2015 r. do 13.03.2015 r.
  • 7 opinii wpłynęło do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania i 5 opinii do PIM Sp. z o. o. w ramach wydłużonego do dnia 10.04.2015 r., terminu opiniowania na wniosek BKP UMP.

Tagi