Czarnkowska

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dąbrowskiego do ul. Budzyńskiej oraz dokumentacji projektowej remontu istniejącego chodnika na odcinku od ul. Budzyńskiej do ul. Sytkowskiej

Tagi