Inwestycje zrealizowane 2022

Celem inwestycji był remont odcinka Wartostrady pomiędzy mostem Królowej Jadwigi i Przemysła I. W ramach zadania wykonany został także monitoring miejski na całej długości remontowanego odcinka oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne wzdłuż trasy. Zadanie obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej dla łącznika wyremontowanego odcinka z ul. Hetmańską.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Miejsce, gdzie powstanie park osłonowy

Opracowanie dokumentacji dla parku osłonowego wzdłuż al. Praw Kobiet, na odcinku między ul. Łużycką a ul. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej. Przewidziana jest tam zieleń i infrastruktura rekreacyjna. Obszar projektowania został podzielony na mniejsze części, aby przyszła realizacja mogła odbywać się etapowo lub całościowo. Dokumentacja uwzględni także rezerwę terenową pod planowane przy skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i al. Praw Kobiet targowisko.

Ul. Rozwadowska po remoncie

W efekcie zaplanowanych ul. Rozwadowska na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej, która do tej pory była drogą gruntową, stanie się drogą utwardzoną z asfaltową nawierzchnią i obustronnymi chodnikami. Dzięki ograniczeniu prędkości do 30 km/h korzystanie z niej będzie bardziej bezpieczne. W ramach inwestycji powstaną również zjazdy do posesji, wybudowane zostanie odwodnienie ulicy i kanał technologiczny, a także zainstalowane zostanie oświetlenie.

Strony