Informacje bieżące

Zmiana na skrzyżowaniu ul. Piekary i Św. Marcin

Na przebudowywanej ul. Św. Marcin planowane są prace, które wymagają zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ul. Piekary. od 4 lipca (poniedziałek) wjazd w ul. Św. Marcin od ul. Piekary będzie zamknięty. Zmiana umożliwi wykonawcy kontynuację prac drogowych, takich jak m.in. niezbędne wykopy, podbudowy, krawężniki. Wykonawca zakłada, że wyłączenie wjazdu z ruchu potrwa do 8 lipca (piątek).

Krótkotrwałe zawężenie na ul. Piłsudskiego

Przez około trzy dni zajęty będzie fragment północnej jezdni ulicy Piłsudskiego. Od 29 czerwca (środa) do 1 lipca (piątek) prowadzone będą roboty polegające na wymianie krawężnika drogowego oraz regulacji wysokościowej nawierzchni chodnika, by lepiej służył on pieszym. Prace toczyć będą się w rejonie sklepu Biedronka. Podczas robót konieczne będą wyłączenia z ruchu fragmentu prawego pasa ul.

Strony