Instrukcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (dalej BIP) Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o. o. (dalej PIM) jest internetowym serwisem informacyjnym Spółki.

Do nawigacji po stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej służy menu przedmiotowe w postaci kafelków umieszczone poniżej nagłówka. Główne pozycje menu to: O nas, Zamówienia Publiczne, Aktualności, Inwestycje. Na stronie innej niż strona główna menu przedmiotowe wyświetla się w poziomie pod nagłówkiem strony. Poszczególne pozycje menu dzielą się na kolejne, które to wyświetlają się na podstronach w lewej kolumnie i grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach niektórych kategorii utworzone zostały podkategorie. Po wskazaniu kursorem myszy jakiejkolwiek pozycji menu, kursor przyjmuje kształt dłoni.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy na danej pozycji menu, informacje wyświetlają się w środkowej części ekranu.

Na końcu każdego artykułu znajduje się metryczka zawierająca autora artykułu, datę utworzenia, osobę publikującą, datę publikacji oraz osobę ostatnio aktualizującą artykuł oraz datę tej aktualizacji.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące pozycje i przyciski:

 • wyszukiwarka w nagłówku umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku,
 • przycisk dostępności odsyła do szczegółowych informacji z zakresu dostępności,
 • logo PIM Poznańskie Inwestycje Miejskie w nagłówku strony umożliwia przejście do strony głównej BIP Spółki,
 • logo Poznań w nagłówku strony umożliwia przejście do strony poznan.pl,
 • ikony "Facebook" i "Instagram" odsyłają do profilu w mediach społecznościowych,
 • ikona "Flickr" w górnym, prawym rogu strony gromadzi i udostępnia zdjęcia Spółki umieszczone na serwisie Flickr,
 • ikona "YouTube" wyświetla filmy Spółki umieszczone na serwisie YouTube,
 • duży kafelek "YouTube" wyświetla filmy Spółki umieszczone na serwisie YouTube,
 • duży kafelek "Galeria" prowadzi do zdjęć Spółki umieszczonych na serwisie Flickr.

Ponadto w dolnej części ekranu znajdują się następujące odnośniki:

 • "O nas" wyświetla link do menu "O nas",
 • "Mapa strony" wyświetla pełne drzewo menu przedmiotowego,
 • "Deklaracja dostępności" wyświetla Deklarację dostępności PIM,
 • "Instrukcja BIP" zawiera niniejszy tekst,
 • "Rejestr zmian" zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, usunięty czy zmodyfikowany),
 • logotyp dedykowany i link do głównego Biuletynu Informacji Publicznej Gov.pl/bip.

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest na bieżąco dostosowywany do wymogów ustawy o dostępności.