Archiwum - 2016

Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera, obejmująca:

 • przebudowę ciągu drogi powiatowej – ulica Roosevelta w Poznaniu od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego i mostem Teatralnym do mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej;
 • przebudowę ronda Kaponiera (skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Św. Marcin /most Uniwersytecki/ i ul. Zwierzyniecką);
 • przebudowę skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Bukowską (ul. Grunwaldzka) oraz ul. Słowackiego;
 • rozbiórkę oraz odbudowę mostu Uniwersyteckiego (roboty uzupełniające);
 • przebudowę skrzyżowania ul. Św. Marcin/most Uniwersytecki/z ul. Dworcową.

W ramach przebudowy inwestycji przewidziano następujące roboty branżowe:

Rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta Poznania na długości ok. 1450 m, obejmująca m.in.:

 • budowę 2 jezdni o przekroju ulicznym, rozdzielonych pasem dzielącym,
 • rozbudowę skrzyżowania z ul. Chemiczną (sygnalizacja świetlna),
 • budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod linia kolejowa nr 395 Zieliniec– Kiekrz,
 • budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod ul. Gdyńską,
 • budowę 3 tuneli pod ul. Gdyńską - jednego w ciągu linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz i dwóch na ciągach 2 dróg rozprowadzających ruch w rejonie węzła,
 • budowę 2 dróg dojazdowych oraz 3 dróg rozprowadzających ruch w rejonie węzła.

Poza tym przewidziano również m.in.: