Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera [wideo]

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera, obejmująca:

 • przebudowę ciągu drogi powiatowej – ulica Roosevelta w Poznaniu od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego i mostem Teatralnym do mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej;
 • przebudowę ronda Kaponiera (skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Św. Marcin /most Uniwersytecki/ i ul. Zwierzyniecką);
 • przebudowę skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Bukowską (ul. Grunwaldzka) oraz ul. Słowackiego;
 • rozbiórkę oraz odbudowę mostu Uniwersyteckiego (roboty uzupełniające);
 • przebudowę skrzyżowania ul. Św. Marcin/most Uniwersytecki/z ul. Dworcową.

W ramach przebudowy inwestycji przewidziano następujące roboty branżowe:

 • przebudowa układu drogowego polegająca na przebudowie układu jezdni i dobudowie pasów ruchu, budowie ciągów rowerowych i przebudowie ciągów pieszych;
 • przebudowa układu torowego tramwajowego;
 • przebudowa sieci trakcyjnej wraz z rozbiórką i budową w nowym miejscu stacji transformatorowej;
 • założenie zieleni;
 • wykonanie konstrukcji oporowych, konstrukcji wsporczych, konstrukcji tunelu dla PST, konstrukcji garażu i części usługowo-handlowej;
 • wykonanie przebudowy przejść podziemnych na rondzie Kaponiera
 • budowa obiektu kubaturowego wielopoziomowego komunikacyjnego poziom „0” (most Uniwersytecki) z poziomem „-1” (przejście podziemne Kaponiera) i z poziomem „-2” (przystanek PST);
 • budowa wind i schodów ruchomych;
 • budowa zintegrowanych przystanków komunikacji publicznej;
 • rozbiórka i odbudowa mostu Uniwersyteckiego (zadanie uzupełniające);
 • wykonanie wyposażenia wybudowanych obiektów wraz z elementami architektury;
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej;
 • wykonanie wyposażenia dla monitoringu i telematyki;
 • przebudowa, rozbudowa lub budowa infrastruktury technicznej (energetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej).

  Lokalizacja (pdf): tutaj

Źródło: PIM, dronstudio.pl

Terminy: 

Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu – 1 marca 2011 r.

Termin zakończenia robót budowlanych - 31 sierpnia 2016 r., zakończenie przedmiotu umowy 30 września 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

Roboty budowlane zostały zakończone. Obiekt w pełni oddany do użytkowania

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Dofinansowanie unijne w wysokości: 90 528 818,70  zł – umowa nr POIS.07.03.00-00-018/12-00

Autor: Renata Grabaszewska, Krzysztof Kaczanowski
Data utworzenia: 02.12.2015
Osoba publikująca: .
Data publikacji: 30.09.2016 - 12:00
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 07.02.2022 - 11:33