Konsultacje społeczne dla zadania Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze

W dniu 8 września odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w zakresie opiniowania koncepcji rozwiązań projektowych dla zadania pn.: “Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze”, organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przy współudziale Poznańskich Inwestycji Miejskich.
 
Obecnie trwa etap zbierania opinii od mieszkańców, które można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@ztm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań. Termin składania uwag i wniosków: 25.09.2015 r.
 
Materiały do opiniowania znajdują się na stronie Miasta Poznań: http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-modernizacji-trasy-tramwajowej-na-ratajach,p,15574,31374.html
 

Autor: Renata Grabaszewska
Data utworzenia: 11.09.2015
Osoba publikująca: Administrator strony
Data publikacji: 11.09.2015 - 20:53
Aktualizacja: Administrator strony
Data aktualizacji: 13.02.2023 - 11:31