Przebudowa cieku Górczynka

Nazwa zadania: 

Przebudowa cieku Górczynka

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

1) Przebudowa cieku Górczynka:

 • odbudowa zbiornika retencyjnego mokrego poj. 15300 m3,
 • przebudowa (poszerzenie przekroju) koryta cieku na długości 1300 m,
 • budowa 2 zbiorników retencyjnych suchych,
 • przebudowa przepustu w ul. Opolskiej.

2) Budowa drogi dojazdowej do zbiornika w ul. Samotnej:

 • budowa drogi długości 192 m,
 • wykonanie przepustu nad ciekiem Górczynka,
 • rozbiórka budynku ul. Kluczborska 7,

3) Uzyskanie decyzji pozwalającej na realizację zadania:

 • aktualizacja dokumentacji technicznej,
 • aktualizacja opinii i uzgodnień,
 • aktualizacja podziału nieruchomości,
 • uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalającej na realizację zadania.
Terminy: 
 • I - III kwartał 2023 r.  - planowane prace projektowe 
Aktualny stan realizacji: 
 • trwa wykonywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 20.11.2017
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 25.02.2022 - 14:27
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 27.02.2023 - 15:40