Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6, ul. Szczepankowo w Poznaniu

Dysponent: 

Miasto Poznań – Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół nr 6, złożonego ze Szkoły Podstawowej nr 61 i z Gimnazjum nr 35, której celem jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych obecnego budynku szkolnego. Inwestycja obejmuje:

  • dobudowę części dydaktycznej,
  • budowę nowej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej,
  • budowę wejścia do budynku i przebudowę otoczenia szkoły.  

Zmodernizowany obiekt umożliwi realizację wielu dodatkowych funkcji edukacyjnych i sportowych obu szkół, a także przyczyni się do integracji środowiska społecznego osiedli Szczepankowo – Spławie, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Prace projektowe z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 2016 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016 r.

Zakończenie robót budowlanych – 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Źródła finansowania: 

Środki własne z budżetu Miasta Poznania

Autor: Grażyna Lisiecka
Data utworzenia: 18.05.2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29.04.2020 - 15:53