Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

MOPR po remoncie
Nazwa zadania: 

Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

Dysponent: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i - na jej podstawie - przebudowa głównej siedziby MOPR wraz z jego rozbudową.

 

 

Terminy: 
  • II kwartał 2021 r. – podpisanie umowy na realizację robót budowlanych (etap I – przebudowa istniejącej siedziby)
  • I kwartał 2022 r. - odbiory robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej siedziby
  • I kwartał – III kwartał 2022 r. – remont elewacji spowodowany zastanym złym stanem technicznym
  • III kwartał 2022 r. - zakończenie i odbiór robót związanych z remontem elewacji
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono prace związane z przebudową istniejącej siedziby, trwają roboty budowlane związane remontem elewacji.

  • Zakończono roboty budowlane związane z remontem elewacji 

  • Dokonano odbioru końcowego 

Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 24.04.2019
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 15.03.2022 - 09:27
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 30.01.2023 - 11:25