Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

Zadanie przejęte ze spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o.
Nazwa zadania: 

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

Dysponent: 

Urząd Miasta, Biuro Koordynacji Projektów

Ogólny opis zadania: 

 

Budowa budynku głównego „ICHOT” wraz z parkingiem podziemnym, stacją transformatorową oraz placem przed budynkiem głównym, a także:

 • wykonanie ekspozycji stałej;
 • stworzenie miejsc parkingowych;
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Cybiny, do połączenia z ul. Ostrówek, wraz z rampami, schodami, placem i chodnikami nad rzeką oraz infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
 • budowa kładki pieszej nad rzeką Cybiną;
 • budowa budynku Śluzy Tumskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną;
 • budowa parkingu autokarowego i pawilonu obsługi  wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną oraz dojściem pieszym do budynku głównego „ICHOT”.
Terminy: 
 • Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót – 16 grudnia 2010 r.
 • Wybór wykonawcy robót i podpisanie umowy – 27 czerwca 2011 r.
 • Ogłoszenie przetargu na wykonawcę ekspozycji – 01 marca 2012 r.
 • Wybór wykonawcy ekspozycji i podpisanie umowy – 10 września 2012 r.
 • Rozwiązanie umowy z Hydrobudową – listopad 2012 r.
 • Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót – 1 marca 2013 r.
 • Wybór wykonawcy i podpisanie umowy – 22 kwietnia 2013 r.
 • Uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektu – 12 grudnia 2013 r.
 • Zakończenie przedmiotu umowy – prace budowlane – 14 stycznia 2014 r.
 • Zakończenie przedmiotu umowy – ekspozycja – 29 kwietnia 2014 r.
Aktualny stan realizacji: 

Użytkownik TRAKT przejął obiekt 1 maja 2014 r.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Autor: Elżbieta Gabryelewicz
Data utworzenia: 30.01.2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08.04.2020 - 16:04