Budowa chodnika w ul. Morasko, od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej

Ul. Morasko po remocie
Nazwa zadania: 

Budowa chodnika w ul. Morasko, od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa chodnika po południowo-wschodniej stronie ul. Morasko, na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Szklarniowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji, będąca kontynuacją budowy chodnika w ul. Morasko, ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu, dostosować rozwiązania układu komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnić odpowiednie standardy akustyczne dla sąsiadującej zabudowy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • II kwartał 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych
  • II kwartał 2021 r. – rozpoczęcie prac budowlanych
  • II kwartał 2022 r. - termin zakończenia robót budowlanych
  • III kwartał 2022 r. - planowe zakończenie zadania inwestycyjnego
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane 
  • Dokonano odbioru końcowego robót
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 06.05.2020
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 06.05.2020 - 12:00
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 30.01.2023 - 11:25