System ITS Poznań

Nazwa zadania: 

Realizacja Projektu Systemu ITS Poznań – nr zadania ZDM/P/033, ZTM/P/011

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportu w południowo-zachodniej części Poznania – ok. jednej czwartej obszaru miasta.

Terminy: 

Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu –  29 września 2011 r.

Termin zakończenia prac – 30 września 2015 r.

Aktualny stan realizacji: 

Uruchomiono system (rondo Kaponiera, rondo Rataje, skrzyżowanie Bukowska/Roosevelta, Żeromskiego/Dąbrowskiego, Bałtycka/Gdyńska).

Źródła finansowania: 

Środki własne miasta Poznania oraz

dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007– 2013, Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 – Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Kwota nakładów całkowitych: 103 095 565,58 zł, w tym kwota dofinansowania: 72 775 551,88 zł

Tagi: 
Autor: Marek Maciejewski
Data utworzenia: 02.12.2015
Osoba publikująca: .
Data publikacji: 30.09.2015 - 12:00
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 07.02.2022 - 11:35