„„Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej” - wykonanie koncepcji, prac projektowych, dokumentacji towarzyszącej oraz świadczenie usług zgodnie z zakresem określonym Umowie, w tym świadczenie usług nadzoru autorskiego (prawo opcji) ...

UWAGA: W wyniku uznania Odwołania Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzy badanie i ocenę ofert (15/01/2021 r.)

Autor: Artur Pieczykolan
Data publikacji: 18-12-2020
Data aktualizacji: 18-01-2021