Organy spółki

Organami spółki są:

  1. Zgromadzenie wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko                                                                                      Sekretarz Rady Nadzorczej – Katarzyna Wieczorek

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Filip Nowak
  • Jacek Wójcicki

Zarząd:


Prezes Zarządu
Justyna Litka

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Bubula

Wiceprezes Zarządu
Marcin Gołek
Autor: Paulina Lange
Data publikacji: 12-02-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 11-12-2020