Wykonanie w oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie na budowę robót budowalnych polegających na rozbiórce i budowie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pod nazwą „Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO”- II przetarg