„Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do (...