„Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z jej koncepcją i uzyskaniem wszystkich zgód i pozwoleń na Budowę Lekkoatletycznej Hali Treningowej ul. Warmińska 1, Poznań oraz nadzorem autorskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

?

Nr oferty Wykonawca

Cena (zł brutto)

Waga ?

?

waga ?

1      

 

Autor: Artur Pieczykolan
Data publikacji: 02-12-2016
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 23-03-2017