Budowa ścieżki pieszo – rowerowej biegnącej pomiędzy Rzeką Cybiną a Mostem Królowej Jadwigi w Poznaniu w ramach zadania: "Wartostrada - poznański ciąg pieszo - rowerowy"