Mat.przetargowe - Wierzbięcice rob bud

Ogłoszenie o zamówieniu SIMAP: 2020/S 038-089081 z 24/02/2020

Identyfikator postępowania MINIPORTAL: 77d56926-eaea-4cc5-b8a6-10418602b8a8

SIWZ z zalacznikami_1-5-6-7-8-9-10-11-12-13

Zal_2-3-4_dokumentacja-przedmiary-stwiorb-koszt ofertowe-decyzje

Gaz_Wierzbięcice_ projekt wykonawczy - uzupelnienie

Procedury gestorów sieci - uzupełnienie

Poprawiony przedmiar sieci energetyczne

Poprawiony przedmiar wod-kan oraz PW opis techniczny torowy [w przedmiarze poprawiono zakładkę: Ib.03.07.2 SIECI CIEPŁ (E1)cz2 ]

Informacja o wpłynięciu odwolania_wezwanie do przystąpienia_Wierzbięcice rob bud_06-03-2020

UWZGLĘDNIENIE ODWOŁANIA_Wierzbięcice rob bud-09-03-2020

Wyjasnienia-zmiany do SIWZ_1_zmiana terminow_Wierzbięcice rob bud_16-03-2020

TABELA_Wierzbięcice - pytania i odpowiedzi do przetargu_16.03.2020 (PDF)

TABELA_Wierzbięcice - pytania i odpowiedzi do przetargu_16.03.2020 (EXCEL)

Zalaczniki do Wyjasnien-zmian_1_16-03-2020

Zal_6_Wzór_JEDZ_ROB BUD_Wierzbiecice rob bud_16-03-2020

UWAGA: W związku z udostępnieniem Wyjaśnień-zmian nr 1 Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 01 kwietnia 2020 r. (godziny składania / otwarcia pozostają bez zmian). (informacja nieaktulna - patrz informacja poniżej)

Wyjasnienia-zmiany do SIWZ_2_Wierzbięcice rob bud_24-03-2020

TABELA_2_Wierzbięcice - pytania i odpowiedzi do przetargu_24-03-2020 (PDF)

TABELA_2_Wierzbięcice - pytania i odpowiedzi do przetargu_24-03-2020 (EXCEL)

Zalaczniki do Wyjasnien-zmian_2

UWAGA: W związku z udostępnieniem Wyjaśnień-zmian nr 2 Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 17 kwietnia 2020 r. (godziny składania / otwarcia pozostają bez zmian). (informacja nieaktulna - patrz informacja poniżej)

Wyjasnienia-zmiany do SIWZ_3_Wierzbięcice rob bud_03-04-2020

TABELA_3_Wierzbięcice - pytania i odpowiedzi do przetargu_03-04-2020 (PDF)

TABELA_3_Wierzbięcice - pytania i odpowiedzi do przetargu_03-04-2020 (EXCEL)

Zalaczniki do Wyjasnien-zmian 3_03-04-2020

UWAGA: W związku z przygotowywaniem kolejnych Wyjaśnień dot. treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 24 kwietnia 2020 r. (godziny składania / otwarcia pozostają bez zmian). (informacja nieaktulna - patrz informacja poniżej)

Wyjasnienia-zmiany do SIWZ_4_Wierzbięcice rob bud_17-04-2020

TABELA_4_Wierzbięcice - pytania i odpowiedzi do przetargu_17-04-2020 (PDF)

TABELA_4_Wierzbięcice - pytania i odpowiedzi do przetargu_17-04-2020 (EXCEL)

Zalaczniki do Wyjasnien 4 (w tym kosztorysy ujednolicone)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (20.04.2020):

1) w przypadku wystąpienia w wycenianym przedmiarze robót-oferta pozycji nie zawierającej ilości w kolumnie obmiar / ilość jednostek pozycja ta nie podlega wycenie [np. SIEĆ TRAKCYJNA - ETAP II - poz. 04.02.2.2104.03_ST_S Montaż odciągów drutu jezdnego Djp 100 (zygzakujący)wieszak];

2) w kosztorysach w wersji EXCEL nie należy wyceniać pozycji "UKRYTYCH" (o ile występują; nie podlegają wycenie) - zakres pozycji podlegających wycenie zgodnie z udostępnionymi plikami w formacie PDF;

3) kosztorysy składane w ramach oferty muszą obejmowac również wycenę kosztorysu o nazwie: 00 KO POZNAN Tra_Wierzb_WYMAGANIA OGÓLNE_v2 (PDF) - odpowiednik 00 KO POZNAN Tra_Wierzb_WYMAGANIA OGÓLNE_v2 (EXCEL)

UWAGA: w związku z udostępnieniem powyższych informacji uzupełniających Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 27.04.2020 (godziny pozostają bez zmian).

UWAGA: Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ (RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA KORONAWIRUSA), UPRZEJMIE PROSIMY WYKONAWCÓW O ZANIECHANIE UCZESTNICZENIA W OTWARCIU OFERT, PONIEWAŻ WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE PODCZAS OTWARCIA ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE (ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI) ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.