Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/12/20/ZP66/2020-273

Zmiana_terminow_SIWZ_i_OoZ_na_05_02_2021

miniportal_zmiana_terminu_na_05_02_2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zmiana_terminow_SIWZ_i_OoZ_nr_2_na_26_02_2021

miniportal_zmiana_terminu_nr_2_na_26_02_2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zmiana_terminow_SIWZ_i_OoZ_nr_3_na_12_03_2021 (pyt i odp 8-10 poniżej)

miniportal_zmiana_terminu_nr_3_na_12_03_2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwolanie_nr_1_z_dnia_04_01_2021_z_wezwaniem_dPdPO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIWZ_IDW_IPU

OPZ_1

OPZ_2

OPZ_3

OPZ_4

OPZ_5

Identyfikator postępowania na Miniportal UZP: 0b6160b1-b04c-49dd-96b9-b09651cb64f6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pyt i odp nr 1 do SIWZ

Pyt i odp nr 2 do SIWZ

Pyt i odp nr 3 do SIWZ

Pyt i odp nr 5 do SIWZ

Pyt i odp nr 4 i 6 do SIWZ

Zmiana_SIWZ_i_OoZ_nr_3_po_ODW

Pyt i odp nr 7 do SIWZ

Zmiana_SIWZ_nr_4

Pyt_i_odp_nr_8-10_do_SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ (RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA KORONAWIRUSA), ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZANIECHANIE UCZESTNICZENIA WYKONAWCÓW W OTWARCIU OFERT.

WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE PODCZAS OTWARCIA OFERT ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.