Przetarg na przebudowę dróg na Świerczewie

Zbliża się inwestycja, dzięki której poprawi się komfort mieszkańców ulic Walentego Stefańskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego na Świerczewie. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

- Ul. Stefańskiego to droga o nawierzchni gruntowej, co zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych utrudnia poruszanie się. Zaprojektowano tam nową nawierzchnię przepuszczalną w osi jezdni, pozwalającą na infiltrację wód opadowych do gruntu. Z kolei ul. Kwiatkowskiego częściowo pokryta jest asfaltem, ale już bardzo zniszczonym, co także się zmieni – zapowiada Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ul. Stefańskiego zostanie przebudowana na całym odcinku, tzn. pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Buczka i Kwiatkowskiego. Natomiast ul. Kwiatkowskiego zmieni się na odcinku od ul. Stefańskiego do ul. Burszty. W ramach zadania, na ul. Stefańskiego, przewiduje się wykonanie umocnionej nawierzchni pieszo-jezdni. Prace dotyczyć też będą zjazdów do posesji, planowane jest także nowe oświetlenie i budowa kanału technologicznego.

Z kolei na ul. Kwiatkowskiego przewidziano wykonanie umocnionej nawierzchni jezdni, ale też chodników po obu stronach oraz miejsc postojowych. Na tej ulicy także planowana jest budowa kanału technologicznego.

 

 

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 16.11.2023
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 16.11.2023 - 15:04
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 16.11.2023 - 15:23