„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie punktu gastronomicznego" postępowanie numer PIM/07/18/59/2016-57