Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania (SP 70) - PIM/07/18/ZP55/2017-132