Remont przejścia podziemnego MILCZAŃSKA pod ul. B. Krzywoustego wraz ze schodami