Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej – wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) - PIM/07/18/ZP54/2018-147