Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od ul. Kórnickiej do os. Lecha (Odcinek I) i dalej do Ronda Żegrze (Odcinek II) oraz budowa nowej trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej, wraz z rozbudową ul. Unii Lubelskiej do ul. Obodrzyckiej (Odcinek III), w tym rozbudowa ronda Żegrze oraz ul. Unii Lubelskiej oraz budowa pętli tramwajowo - autobusowej "Falista".

Trasa ma spełniać nowoczesne parametry techniczne i technologiczne, które zapewnią  m.in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo, ograniczenie emisji drgań i hałasu oraz poprawią komfort podróżowania, uwzględnią infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 
 • Odcinek I + Ring Łacina 
  IV kwartał 2023 r. - zakończenie zasadniczych robót budowlanych 
 • Odcinek II
  realizacja: III kwartał 2018 r. - III kwartał 2019 r.
 • Odcinek IIIa 
  realizacja: III kwartał 2019 r. -  IV kwartał 2020 r.
 • Odcinek IIIb
  realizacja: IV kwartał 2017 r. - I kwartał 2018 r.
 • Odcinek IIIc 
  realizacja: w ramach odc. IIIa (III kwartał 2019 r. – IV kwartał 2020r.).
Aktualny stan realizacji: 

Na wszystkich odcinkach prace zostały zakończone.

Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności).

Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0040/16-00 z dnia 28 czerwca 2017 r

Wartość projektu: 264 267 555,00 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Wartość dotacji: 58 577 420,53 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Załączniki: 
Autor: Tomasz Płóciniczak
Data utworzenia: 31.01.2015
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 25.02.2022 - 15:09
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 22.04.2024 - 13:45