Przebudowa ulic: Rubinowej i Ametystowej oraz budowa kanalizacji w ul. Miętowej

Rubinowa i Ametystowa przed remontem
Nazwa zadania: 

Przebudowa ulic: Rubinowej i Ametystowej oraz budowa kanalizacji w ul. Miętowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

W ramach inwestycji na ulicy Rubinowej i Ametystowej powstanie nowy układ komunikacyjnych. Zbudowane zostaną drogi wraz odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym. Dodatkowo na ul. Miętowej powstanie kanalizacja deszczowa. 

Terminy: 
  • III kwartał 2022 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na Wykonawcę robót budowlanych 
  • IV kwartał 2022 r. - rozpoczęcie robót budowlanych 
  • III kwartał 2023 r. -  planowane zakończenie robót
Aktualny stan realizacji: 
  • Realizacja prac budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 26.07.2022
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 26.07.2022 - 10:35
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 27.02.2023 - 15:46