Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Sala gimnastyczna przy ZSOS nr 1
Nazwa zadania: 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Dysponent: 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Ogólny opis zadania: 

Odtworzenie właściwości użytkowych sali gimnastycznej, pomieszczeń uzupełniających i łączników przy Zespole Szkół Z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu - tj. odbudowie obiektu wraz z koniecznymi pracami modernizacyjnymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” po katastrofie budowlanej.

Terminy: 
  • lipiec 2022 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w formule "zaprojektuj i wybuduj"
  • sierpień 2022 r. – planowane podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 
Aktualny stan realizacji: 
  • Podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu
  • Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizacje w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 31.03.2022
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 31.03.2022 - 14:49
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 26.07.2022 - 09:22