Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II

Dysponent: 

Zarząd Transporu Miejskiego

Ogólny opis zadania: 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Celem zadania jest wybudowanie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych, umożliwiających dogodną zmianę środka  transportu, które będą łączyły transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy, samochodowy, motocyklowy, rowerowy i pieszy. Projekt obejmuje budowe nowych, utwardzonych nawierzchni placów/zatok parkingowych o łącznej pojemności 207 miejsc postojowych, w tym 10 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych, w następujących lokalizacjach:

  • w rejonie ulic św. Michała, Warszawska i Świętojańska (Parking - św. Michała) : projekt obejmuje budowę nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 100 miejsc parkingowych (w tym 4 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych). W ramach parkingu P&R przewiduje się zlokalizowanie ok. 30 stojaków rowerowych.
  • w rejonie przystanku kolejowego Poznań-Strzeszyn ograniczonego od północy ul. Biskupińską (Parking - Strzeszyn): Projekt obejmuje budowę nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 50 miejsc postojowych (w tym 3 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych).  Przewiduje się zlokalizowanie w ramach parkingu P&R około 30 miejsc stojaków rowerowych.
  • w rejonie ul. Hetmańska, Starołęcka, Wągrowska (parking w formie zatoki parkingowej - dalej zwany parking rondo Starołęka): Projekt obejmuje budowę nowej, utwardzonej zatoki parkingowej o pojemności 57 miejsc postojowych (w tym 3 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych).  Przewiduje się zlokalizowanie w ramach parkingu P&R około 30 stojaków rowerowych.

Dla każdej lokalizacji wykonane zostaną następujące elementy: rozbiórki i prace przygotowawcze, ułożenie nawierzchni, kanalizacja teletechniczna, ogrodzenie, wykonanie bramownicy, oświetlenie, monitoring wizyjny, automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób niepełnosprawnych, mała architektura, tablica informacyjna (informacja pasażerska), tablice informacyjne drogowskazowe, zestaw naprawczy dla rowerów, zadaszenie dla rowerów, usunięcie kolizji, zieleń, stojaki na rowery, przyłącze sanitarne i wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze elektryczne, kanalizacja deszczowa. Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe stanowiace dojście do/z miejsc parkingowych oraz jezdnie manewrowe na placu postojowym.  Projekt obejmuje również  instalację systemu zarządzania parkingami P&R zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, wraz z integracją z istniejącym systemem centralnym, w tym: kasa biletowa, elektroniczna, interaktywna tablica informacji pasażerskiej, elektroniczne tablice drogowe, terminal wjazdowy i wyjazdowy, elektroniczna tablica zmiennej treści, system zarządzania parkingiem  P&R. Obiekty zostaną ogrodzone i wyposażone w szlabany wjazdowe i wyjazdowe oraz bedą dostępne za opłatą stanowiącą równowartośc biletu 24-godzinnego  na przejazdy transportem publicznym (opłata obejmuje bezpłatne udostępnienie takiego biletu użytkownikowi)  lub bezpłatnie dla posiadaczy dłuższego, sieciowego abonamentu czasowego (w systemie PEKA) na przejazdy takim transportem.

 

Terminy: 

• luty/marzec 2019 r. – powtórny przetarg na wykonawcę
• grudzień 2019 r. – planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych
• październik 2020 r. – planowany termin zakończenia robót
 

Aktualny stan realizacji: 

 

  • Trwają roboty budowlane na parkingu przy ul. św. Michała
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania i UE

Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 22-11-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 26-02-2020