Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II

Dysponent: 

Zarząd Transporu Miejskiego

Ogólny opis zadania: 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Wybudowanie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych, umożliwiających dogodną zmianę środka  transportu, łączących transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy, samochodowy, motocyklowy, rowerowy i pieszy. Projekt obejmuje budowę nowych, utwardzonych nawierzchni placów/zatok parkingowych o łącznej pojemności 207 miejsc postojowych, w tym 10 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami, w następujących lokalizacjach:

 • w rejonie ulic św. Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej (Parking - św. Michała) - budowa nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 100 miejsc parkingowych (w tym 4 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami) oraz ok. 30 stojaków rowerowych.
 • w rejonie przystanku kolejowego Poznań-Strzeszyn, ograniczonego od północy ul. Biskupińską (Parking - Strzeszyn) - budowa nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 50 miejsc postojowych (w tym 3 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami) oraz ok. 30 stojaków rowerowych.
 • w rejonie ul. Hetmańskiej, Starołęckiej, Wągrowskiej (parking Starołeka w formie zatoki parkingowej) - budowa nowej, utwardzonej zatoki parkingowej o pojemności 57 miejsc postojowych (w tym 3 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami) oraz ok. 30 stojaków rowerowych.

W każdej z trzech lokalizacji oprócz nowej nawierzchni powstaną:

 • ciągi pieszo-rowerowe, stanowiące dojście do/z miejsc parkingowych,
 • jezdnie manewrowe na placu postojowym,
 • kanalizacja teletechniczna,
 • kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami,
 • przyłącza kanalizacji elektrycznej, sanitarne i wodociągowe,
 • ogrodzenie,
 • bramownica,
 •  oświetlenie i monitoring wizyjny,
 • automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami,
 • elementy małej architektury,
 • tablice informacyjne (informacja pasażerska) oraz drogowskazowe,
 • zadaszenie i stojaki dla rowerów oraz zestaw naprawczy dla cyklistów.  

Projekt obejmuje również  instalację systemu zarządzania parkingami P&R wraz z integracją z istniejącym systemem centralnym. W skład systemu wchodzą: kasa biletowa, elektroniczna, interaktywna tablica informacji pasażerskiej, elektroniczne tablice drogowe, terminal wjazdowy i wyjazdowy oraz elektroniczna tablica zmiennej treści.

Obiekty zostaną ogrodzone i wyposażone w szlabany wjazdowe i wyjazdowe oraz będą dostępne za opłatą, stanowiącą równowartość  biletu 24-godzinnego  na przejazdy transportem publicznym (opłata obejmuje bezpłatne udostępnienie takiego biletu użytkownikowi)  lub bezpłatnie dla posiadaczy dłuższego, sieciowego abonamentu czasowego (w systemie PEKA) na przejazdy takim transportem.

Terminy: 

• luty/marzec 2019 r. – powtórny przetarg na wykonawcę
• grudzień 2019 r. – planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych
• październik 2020 r. – planowany termin zakończenia robót
 

Aktualny stan realizacji: 
 • Trwają roboty budowlane na parkingu przy ul. św. Michała
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania i UE

Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 22-11-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 24-04-2020